ในยุคปัจจุบันที่การเติบโตในหน้าที่การงานนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยเฉพาะสายงาน Call Center ที่มีเจ้าหน้าที่มากมาย ทำให้การแข่งขันยิ่งสูงมากขึ้น จนหลายคนนั้นมองว่า Call Center ทำแล้วไม่โต วันนี้เราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติงานในหัวข้อ Call Center ทำแล้ว “ไม่โต” จริงหรือไม่

Call Center ทำแล้ว “ไม่โต” จริงหรือ?

โอกาสในการเติบโตทางอาชีพการงานนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเอง แต่ถ้าเทียบกันแล้วการทำงานในสายงาน Call Center นั้นมีโอกาสในการเติบโตที่สูงกว่า เนื่องจากว่าการทำงาน Call Center นั้นมีโครงสร้าง career path ที่ชัดเจนรวมถึงโอกาสในการทำงานอย่างหลากหลายที่ทำให้สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้ จึงเป็นเหตุผลว่าหากตัวเจ้าหน้าที่เองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความพร้อม เมื่อโอกาสมาถึงก็จะสามารถเติบโตได้ง่าย

การที่จะเติบโตในการทำงาน Call Center ได้นั้น จะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้หัวหน้าเห็น มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพราะเมื่อใดที่ได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้างาน การทำงาน เวลาในการทำงานจะเปลี่ยนไป ความกดดันจะมีมากขึ้น รวมถึงอาจจะได้ทำงานที่หลากหลายและไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้น ๆ มาก่อน ซึ่งเราจะต้องพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและรับแรงกดดันในส่วนนี้ให้ได้ หากต้องการที่เติบโตในหน้าที่การงาน

ทักษะที่ได้รับจากทำงาน Call Center และวิธีการพัฒนาตนเอง

แน่นอนว่าการทำงาน Call Center นอกเหนือจากทักษะการพูดคุยประสานงาน การรับมือหรือการให้บริการลูกค้าแล้ว ยังคงมีทักษะอื่นๆ ที่ได้รับจากการทำงานอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

1. ทักษะการใช้งาน Microsoft Office

เช่น MS Excel, MS Word หรือ MS PowerPoint ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่เราได้รับจากการทำงาน เนื่องจากการเป็น Call Center นั้น การทำงานไม่ได้สิ้นสุดหลังจากจบสายลูกค้า แต่จะต้องมีการทำรายงานสรุปผลเพื่อส่งหัวหน้างานอีกด้วย

2. ทักษะในการนำเสนองาน

หากมีการทำรายงานสรุปงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องมีการนำเสนองาน สิ่งนี้จะนำมาซึ่งทักษะในการนำเสนองาน ดังนั้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ได้รับมาจากการทำงาน Call Center

หากต้องการที่จะเติบโตในการทำงาน Call Center ทักษะที่กล่าวไปข้างต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เราต้อง หมั่นฝึกฝน อยู่เสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญ และเรียนรู้ วิธีการใหม่ๆ เพื่อมาช่วยให้การทำงานของเราเร็วขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากการทำงาน Call Center ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

Call Center ถือเป็นอาชีพในสายงานบริการอาชีพหนึ่ง สิ่งที่จะได้การทำงานนี้อย่างแรกเป็นทักษะในการให้บริการ แนวคิดหรือทัศนคติในการบริการลูกค้าที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีความอดทนที่มากขึ้น มีทักษะการพูดคุยสื่อสาร โน้มน้าว และการรับมือกับบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราอาจได้เจอในชีวิตประจำวัน

” ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจซบเซา หลากหลายธุรกิจที่ปิดตัวลง แต่ธุรกิจ Call Center นั้นยังคงสามารถดำเนินอยู่ได้ ถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันได้ และฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ วันหนึ่ง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานของเราเพราะ โอกาสในการเติบโตนั้นมีมาให้เสมอกับผู้ที่ต้องการและพร้อมที่จะเติบโต

Operation Senior Manager

 

บริการของ MOCAP
โทร : +66 2203 9000 | วันจันทร์ – ศุกร์: 8:30 – 17:30 น.
สำหรับธุรกิจและบริการ : inquiry@mocap.co.th
สำหรับสมัครงาน : ดูตำแหน่งงานที่สนใจ

Share This Story!