ภาพรวมของบริษัท

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ Outsourcing Contact Center รวมถึงงานวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้ให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยใช้องค์ความรู้และเครือข่ายตามมาตรฐานระดับสากล

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
วันที่จดทะเบียน : 11 มิถุนายน 2551

บริการ

Contact Center

• Contact Center Outsourcing Services
• Contact Center Design Consulting Services
• Data Management Services

BPO

• BPO (Business Process Outsourcing) Services

Market Research

• Market Research Services
• Digital Marketing

ที่อยู่ :
เลขที่ 475 ชั้น 3 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +66 2203 9000

ผู้บริหารบริษัท

ประธานบริษัท : คุณนาโอมาสะ ทาจิมิ
กรรมการผู้จัดการ : คุณสาธิต วิบูลย์วัฒนกิจ

กรรมการบริษัท

Mitsui Group
คุณนาโอมาสะ ทาจิมิ
คุณเคนสุเกะ โยชิดะ

Loxbit Public Company Limited
คุณอาลี บิน ฮุสเซน อัลจูนีด

Altius Link, Inc.
คุณโอซามุ โอกาวา

MOCAP
คุณสาธิต วิบูลย์วัฒนกิจ

ทุนจดทะเบียน : 60,882,400 บาท

Mitsui Group 51%
Loxbit Public Company Limited 25%
Altius Link, Inc. 24%

MOCAP
“Energized by Peopleware”

0
โครงการศูนย์บริการลูกค้า (เฉลี่ย/ปี)
0
จำนวนที่นั่ง
0
โครงการวิจัยการตลาด (เฉลี่ย/ปี)

เอ็มโอเเค็ป ผู้ให้บริการด้าน Contact Center, BPO และ Market Research
ในประเทศไทยมายาวนานมากกว่า 10 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า