บริการของเรา

MOCAP ผู้ให้บริการครบวงจร

เอ็มโอแค็ป ไม่เพียงแค่เป็นผู้ให้บริการ Outsource Contact Center เท่านั้น
หากยังสามารถให้บริการได้อีกในหลายๆด้าน เช่น การวิจัยทางการตลาด และการพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง เราในฐานนะ ผู้ให้บริการครบวงจร ด้าน Contact Center ได้รวมการสื่อสารทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อด้านงานธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่างในการทำงาน การปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะสามารถทำให้ เอ็มโอแค็ปเป็นตัวแทนในการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยลดความซับซ้อนในขั้นตอนการทำงาน โดยจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนและได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

Inbound

นับตั้งแต่ปี 2540 เอ็มโอแค็ปในฐานะผู้ให้บริการ Contact Center ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ในปัจจุบันช่องทางการติดต่อสื่อสารมีเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น Facebook, LINE, SMS รวมถึงแอปพลิเคชันชั่นมือถือต่างๆ ดังนั้น เอ็มโอแค็ป จึงได้มีการปรับเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งมอบงานบริการทั้งในส่วนของงานรับสายเข้า (inbound), การโทรออก (outbound) รวมถึงการตลาดดิจิทัล (digital marketing) ให้สอดคล้องกับช่องทางการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้ผู้ให้บริการครบวงจร

เพิ่มเติมคลิ๊ก

เอ็มโอแค็ป เป็นผู้ให้บริการด้าน Business Process Outsourcing (BPO) เพื่อสนับสนุนงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กร เอ็มโอแค็ปในฐานะผู้ให้บริการนี้ บริษัทสามารถขยายขอบเขตของงานบริการ รวมทั้ง กระบวนการและวิธีบริหารงานธุรกิจ BPO ผู้ให้บริการครบวงจร

เพิ่มเติมคลิ๊ก

เป็นเวลามากกว่าทศวรรษที่เอ็มโอแค็ปทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในทุกอุตสาหกรรมและทุกพื้นที่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งานวิจัยของเอ็มโอแค็ปขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์และการคิดเชิงนวัตกรรม บริการหลักของเอ็มโอแค็ป คือการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด การประเมินโอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าและการเข้ารับบริการ การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค การสำรวจสุขภาพของตราสินค้าพร้อมคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายของการวิจัยตลาดและการให้คำปรึกษาคือการสำรวจ วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและโอกาสทางการตลาด ผู้ให้บริการครบวงจร

เพิ่มเติมคลิ๊ก