สมัครงาน กับ MOCAP

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด ผู้นำธุรกิจด้าน Outsourcing Contact Center และ BPO (Business Process Outsourcing) เรามองหาผู้ สมัครงาน ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รักงานด้านการให้บริการ และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้บริการงาน Call Center กับลูกค้าคนสำคัญของเอ็มโอแค็ปในหลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ นิการากัว และสหรัฐอเมริกาเราเชื่อว่าการส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ความเชื่อมั่นขององค์กรที่ว่า การส่งมอบงานที่ดี และมีคุณภาพ จะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างยั่งยืน หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักที่สำคัญคือ บุคลากร และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานสมัครงาน 

ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญแก่พนักงาน ดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดทั้ง ทีม Call Center และทีมงานพัฒนาด้านอื่นๆ ให้มีความเติบโตในสายงานอาชีพ เมื่อทุกคนมีความสุขในการทำงาน มีงานที่ดี มีวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เราจะสามารถส่งต่อการบริการที่ดีสมัครงาน

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง [ตามตำแหน่ง]
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษในวันหยุดพิเศษ
 • อบรมพัฒนาทักษะการทำงาน
 • ของขวัญวันเกิด
 • กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่ม [ตามตำแหน่งงาน]
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • ค่า Loyalty Program

ขั้นตอนการ สมัครงาน ง่ายๆ 

 1. เลือกตำแหน่งที่สนใจด้านล่าง
 2. กรอกประวัติใบสมัครงานลงระบบออนไลน์
 3. รอการตอบกลับจากเรา