Slide Business Process Outsourcing is one of outsourcing part to the third party expertises BPO • Data Cleansing
• Document Scanning
• Event Preparation
• Invoice Support
• Inside Sales

MOCAP’s BPO Services

เอ็มโอแค็ป เป็นผู้ให้บริการด้าน Business Process Outsourcing (BPO Services) เพื่อสนับสนุนงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กร เอ็มโอแค็ปในฐานะผู้ให้บริการนี้ บริษัทสามารถขยายขอบเขตของงานบริการ รวมทั้ง กระบวนการและวิธีบริหารงานธุรกิจ BPO Services

บริการด้านคีย์ข้อมูล

เอ็มโอแค็ป ให้บริการด้านคีย์ข้อมูลของเอ็มโอแค็ป บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ บริษัทมีการให้บริการอย่างมืออาชีพทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความตรงต่อเวลา รวมทั้งสามารถให้บริการได้เกินกว่าความคาดหวังหรือความต้องการของลูกค้า BPO Services

บริการด้านการตรวจสอบข้อมูล

เอ็มโอแค็ป ให้บริการด้านการตรวจสอบข้อมูลเป็นกระบวนการทำงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้ โดยกระบวนการตรวจสอบสามารถบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทำลายข้อมูลได้หากมีความจำเป็น การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ภายในข้อมูลเดียว หรือมากกว่านั้น หากต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูล หรือทำงานร่วมกัน

บริการจัดหางานพนักงานและจัดทำเงินเดือน

เอ็มโอแค็ป สามารถให้บริการจัดหาพนักงานและจัดทำเงินเดือนในนามตัวแทนของลูกค้าได้ ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ในกระบวนการจัดจ้างพนักงาน โดยมีขั้นตอนในการคัดเลือกสรรหา รวมทั้งการสัมภาษณ์งานซึ่งมีมากกว่า 2 ขั้นตอนในการสรรหาพนักงานแต่ละบุคคล

บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ Contact Center

เอ็มโอแค็ป มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการของลูกค้า ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ Contact Center เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานในหลากหลายตำแหน่งอีกด้วย

บริการตอบข้อมูลผ่านทาง Social Network โดย Chat และ Email

ในยุคดิจิทัลนี้ สิ่งสำคัญที่จะทำให้การบริการประสบความสำเร็จคือ การให้บริการติดต่อสื่อสารผ่าน Social Network โดย Chat และ Email ซึ่งจะทำให้เพิ่มระดับความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการผ่านการรับสาย อีกทั้งยังช่วยเป็นการช่วยรักษาฐานลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

การให้บริการพัฒนาแอปพลิเคชันจะช่วยให้สามารถติดต่อกับลูกค้าทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กรได้ในหลายรูปแบบ ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทั้งนี้การพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจของลูกค้า

Digital Marketing

เอ็มโอแค็ป เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแบบครบวงจร เราสามารถให้บริการผ่านรูปแบบ Digital Marketing อาทิเช่น

  • Google PPC คือการลงโฆษณาบนหน้าผลการค้นหากับ Search Engine เช่น Google Ads (Google AdWords) โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อมีการคลิกโฆษณา
  • SEO (Search Engine Optimization) คือกระบวนการที่จะช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นหน้าแรกของระบบ Search Engine ทั้งหลาย อาทิ Google, Bing, Yahoo เป็นต้น จะใช้คำค้นหาหลัก (Keyword) ที่กำหนดไว้เป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนลำดับ (Ranking) อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องซื้อโฆษณา
  • SEM (Search engine marketing) คือการซื้อโฆษณาโดยมีการเรียกเก็บเงินในรูปแบบจ่ายตามจำนวนคลิก ซึ่งผู้ทำจะต้องประมูล Keyword เพื่อที่จะให้โฆษณาปรากฎเมื่อมีการค้นหาใน Search Engine นั้นๆ
  • Social Listening คือกระบวนการติดตามการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อ, คำหลัก,วลี,แบรนด์หรืออุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงบน Social Media และการใช้ข้อมูลเชิงลึกของคุณ เพื่อค้นหาโอกาสหรือสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมเหล่านั้น มากกว่าการเฝ้าดูเฉยๆ เป็นต้น

Facebook Marketing / SNS Monitoring

Facebook และ Social Networking เป็นช่องทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและมูลค่าในตลาดเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเอ็มโอแค็ป สามารถให้บริการด้วยช่องทางเหล่านี้ไปยังผู้ใช้งานปลายทางได้

Contact Center