AI คืออะไร

AI (Artificial Intelligence) หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นเทคโนโลยีหรือระบบที่จำลองความอัจฉริยะของมนุษย์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถเฉพาะทางต่างๆ หรือการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่งจุดประสงค์ของระบบนี้ก็คือให้สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด

AI ทำงานอย่างไร

AI จะเรียนรู้จากข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่เราป้อนเข้าไปตามการใช้งานและสอนให้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ควรจะโต้ตอบ โดยตัว AI เองจะเริ่มเก็บข้อมูลตรงส่วนนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นก็จะสามารถตอบสนองได้แม่นยำมากขึ้น โดยทางเทคนิคแล้ว AI ถูกแบ่งเป็นหลากหลายประเภท แต่เราจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ

  • AI เฉพาะทาง คือ AI ถูกออกแบบให้ทำสิ่งนั้นๆ โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่สามารถทำงานในส่วนอื่นได้

  • AI ภาพรวม คือ AI จำลองการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ว่าเป็นการมองเห็น การฟัง และตัดสินใจโดยภาพรวม ซึ่งส่วนมากเราจะเห็น AI รูปแบบนี้ในหุ่นยนต์

AI ในชีวิตประจำวัน

ทุกวันนี้ AI เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด เราต่างก็ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับ AI เพียงแต่อาจจะมองข้ามมันไป ไม่ว่าจะเป็น

ระบบการสั่งงานด้วยเสียง

AI ที่ถูกพัฒนาเพื่อตรวจจับคำพูดแล้วเปลี่ยนเป็นคำสั่งเพื่อสั่งงานในระบบต่างๆ เช่น Google Assistance, Siri เป็นต้น

ระบบนำทาง (GPS)

AI ที่ช่วยในการคำนวนเส้นทางในหลากหลายรูปแบบ เช่น เส้นทางที่เร็วที่สุด เส้นทางที่ไม่ผ่านทางด่วน หรือคำนวนเรื่องการจราจล

ระบบฟิลเตอร์ถ่ายรูป

AI ที่ช่วยในการปรับแต่งรูปภาพโดยการตรวจจับวัตถุต่างๆ บนรูปภาพ เช่น ตรวจจับใบหน้าเพื่อใส่ฟิลเตอร์รูปต่างๆ

ระบบสแกนใบหน้า

AI ที่ช่วยในการตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจสอบว่าใบหน้านั้นคือใคร และใช้ในการยืนยันตัวตนต่างๆ เช่นการปลดล็อคโทรศัพท์

AI กับงาน Contact Center

สำหรับงาน Contact Center ในอนาคตนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากในยุคปัจจุบัน AI จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ Contact Center ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น

  • Chatbot คือ AI ที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตอบ Chat ลูกค้าในคำถามทั่วไปที่ AI สามารถตอบได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีเรื่องที่ไม่สามารถตอบได้ AI ก็จะทำการส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตอบ

  • Voice Biometric คือ AI ที่ช่วยในการยืนยันตัวตนลูกค้าผ่านเสียงว่าผู้ที่พูดอยู่ปลายทางนั้นเป็นคนเดียวกับในฐานข้อมูลหรือไม่

  • Speech to Text คือ AI ที่ช่วยแปลงไฟล์เสียงออกมาเป็นข้อความ

และในอนาคต RPA (Robotic Process Automation) จะเป็น AI ที่เข้ามาช่วยลดงานที่ต้องทำเป็นประจำ ทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถทำงานส่วนอื่นมากขึ้น

MOCAP ในฐานะของผู้ให้บริการ Contact Center เราเองก็ให้ความสนใจในการเข้ามาของ AI รวมทั้งยังมีการร่วมมือกับพาทเนอร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ AI อาทิเช่น การพัฒนาระบบ Speech to Text หรือว่าจะเป็น Robotic Process Automation เป็นต้น

การเข้ามาของ AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ไปเสียทั้งหมดอย่างที่หลายๆคนกังวล แต่ AI จะเข้ามาช่วยในการทำงานที่น่าเบื่อ หรืองานที่ต้องทำซ้ำๆของเรา ทำให้เรามีเวลาในการไปพัฒนาองกรค์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ AI ก็ยังไม่สามารถเข้ามาตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมด ”

Assistant Vice President – ITD

 

บริการของ MOCAP
โทร : +66 2203 9000 | วันจันทร์ – ศุกร์: 8:30 – 17:30 น.
สำหรับธุรกิจและบริการ : inquiry@mocap.co.th
สำหรับสมัครงาน : ดูตำแหน่งงานที่สนใจ

Share This Story!