Call Center รับสายให้ข้อมูลประกัน(ไม่ขาย) รายได้รวม 16,000 – 17,000 MRT สามย่าน

Job Category: Call Center
Job Type: Permanent

รายละเอียดงาน

 • รับสายให้บริการข้อมูล ประกัน สุขภาพ/ประกันชีวิต ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ผ่านทางโทรศัพท์
 • เช็ควงเงินการรักษา ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์
 • ประสานงานกับลูกค้า,ตัวแทนประกัน,หน้าเคาร์เตอรพยาบาลที่โทรเข้ามาสอบถาม
 • ติดต่อกลับผู้เอาประกันในกรณีที่สายหลุดระหว่างการให้บริการ หรือ ในเคสที่ได้รับเรื่องประสานงานไว้
 • รับสายผู้ติดต่อเข้ามาใช้บริการตามจำนวนที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 • สถานที่ทำงาน : มิตรทาวน์ออฟฟิศ (สามย่าน)
 • วันทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน ( หยุดวันอาทิตย์เป็นหลัก )
 • เวลาการทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ มี 2 กะ คือ 8:00-17:00 กับ 10:00-19:00 สำหรับวันเสาร์ 08:30 – 16:00
 • ปฏิบัติงานในเขตปทุมวัน มีรถไฟใต้ดินผ่าน สถานี สามย่าน – ทำงานที่อาคาร มิตรทาวน์ออฟฟิศ (สามย่าน)
 • มีอบรมงานและผลิตภัณฑ์ให้ก่อนการเริ่มงานจริง
 • ไม่ใช่งานขายประกันใดๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6
 • มีประสบการณ์การทำงาน Call Center 6 เดือนขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานประกัน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ ความกระตือรือร้นในการทำงาน และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
 • มีใจรักงานบริการ และ Service Mind ที่ดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีความมั่นใจในการสื่อสาร ทักษะการเจรจาที่ดี น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง นุ่มนวล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • หากมีประสบการณ์สายงานตรงคือประกันชีวิตด้วยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ***

สมัครและสัมภาษณ์ทันที เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 ใบ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx