Call Center Outbound (โทรเชิญทดลองขับรถยนต์) รายได้ 16,000 – 18,000 บ.

รายละเอียดงาน

 • โทรออกหาลูกค้าเพื่อเชิญชวนและโน้มน้าวลูกค้าเพื่อนัดหมายเข้ามาทดลองขับรถมือสอง
 • ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านการบริการ และสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย, หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้น
 • มีประสบการณ์ด้าน Telesales, Telemarketing, Call Center Outbound อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีทัศนคติที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในการขายและส่งเสริมการขายในอนาคต
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Ms Office) ได้
 • มีประสบการณ์ในบริษัทหรือธุรกิจขายรถยนต์มือ 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครและสัมภาษณ์ทันที เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 ใบ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx