ธุรการประสานงานขาย 13,000บาท/เดือน (ปฏิบัติงาน BTS ช่องนนทรี)

Job Category: Admin
Job Type: Permanent

รายละเอียดงาน

 • รับสายลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ (ประกันประเภทต่างๆ) เพื่อส่งต่อให้ทีมขาย
 • รับชำระเงินลูกค้า และลงรายละเอียดข้อมูลในระบบ
 • เตรียมข้อมูล YES File เพื่อส่งไปออกกรมธรรม์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานการขายประจำวัน, ประจำเดือน
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ** ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี**

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 -30 ปี
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน Admin ที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน อย่างน้อย 6 เดือน
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐาน โดยเฉพาะ Excel ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • สามารถทำ OT ได้

สมัครและสัมภาษณ์ทันที เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 ใบ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx