EXPAT คืออะไร? คำว่า EXPAT ย่อมาจาก Expatriate ซึ่งหมายถึง การส่งพนักงานจากบริษัทประเทศแม่ไปทำงาน บริหารงานในตำแหน่งสำคัญของบริษัทสาขาที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับ EXPAT ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ใน MOCAP จะเป็นอย่างไร มาดูกันค่ะ

ความแตกต่างของการทำงานในไทยและญี่ปุ่น

ในความคิดของผม ความแตกต่างอยู่ตรงที่ในประเทศญี่ปุ่น การรับ requirement จากลูกค้าจะไม่มีความชัดเจนรวมถึงมีการทำงานที่นอกเหนือจากขอบเขตการทำงานที่ตกลงไว้ แตกต่างจากประเทศไทยที่มีความชัดเจนกว่า ซึ่งถือเป็นหนึ่งปัญหาที่ต้องปรับตัวกับความแตกต่างของการทำงานในไทย

ในส่วนของสภาพแวดล้อมของการทำงาน ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นจะนิยมนำขวดน้ำหรือแก้วกาแฟที่มีฝาปิดมาเองและงดทานขนมระหว่างการทำงาน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่นิยมซื้อกาแฟที่ไม่ได้มีฝาปิดมิดชิด และมักจะมีขนมอยู่บนโต๊ะเสมอ

อยากทราบมุมมองจุดแข็งและจุดอ่อนของ Thai Agent

จุดแข็งของ Thai Agent อย่างแรกเลยคือ การทำงานเป็นทีม ทุกคนในทีมจะคอยช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการทำงานอยู่เสมอ อย่างที่สองคือ ทัศนคติต่อการทำงานที่ดี มีความพยายามในการทำงานให้สำเร็จไปตามเป้าหมาย ส่วนจุดอ่อนในความคิดของผมนั้นคือการแจ้งหรือรายงานเกี่ยวกับปัญหา อาจเป็นเพราะความแตกต่างทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ทำให้ในบางครั้งการได้รับรายงานปัญหามาถึงตัวผมค่อนข้างล่าช้าไปบ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้

ความแตกต่างระหว่าง Thai/Japanese Agent รวมไปถึง Operation

ในความคิดของผม เจ้าหน้าที่ในไทยและญี่ปุ่นมีความแตกต่างกันไม่มากนักรวมไปถึงการทำงานในส่วนปฏิบัติการด้วย สิ่งที่แตกต่างที่สุดในส่วนปฏิบัติการก็ตามที่กล่าวไปข้างต้นก็คือ ขอบเขตการทำงานที่ไม่ชัดเจนรวมไปถึงการทำงานที่นอกเหนือขอบเขต ซึ่งมันไม่ใช่จุดแข็งหรือจุดอ่อนเพียงแต่เป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเท่านั้นเอง

ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการดำเนินงานในส่วนปฏิบัติการอย่างไรในช่วงสถานการณ์ COVID-19

จากที่ได้ทราบมาในส่วนของธุรกิจ Contact Center จะคล้ายๆ กับที่ในประเทศไทยดำเนินการอยู่ ณ ตอนนี้ก็คือจะมีการทำ BCP plan หรือ WFH model แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการที่จะใช้หรือไม่

ความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีของไทยและญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างแข็งแรงในเรื่องของ Infrastructure เป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าทางประเทศญี่ปุ่นนั้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านนี้ อาทิเช่น การที่ไม่มีสายไฟระโยงระยาง การที่สามารถดื่มน้ำจากก๊อกได้ หรือจะเป็นโครงสร้างอาคารของที่สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ เป็นต้น แต่สำหรับในด้าน Future Technology นั้นโดยส่วนตัวคิดว่าทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน และผมคิดว่าประเทศไทยนั้นค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นที่จะทดลองใช้ และเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว

Senior Manager – SMD

 

บริการของ MOCAP
โทร : +66 2203 9000 | วันจันทร์ – ศุกร์: 8:30 – 17:30 น.
สำหรับธุรกิจและบริการ : inquiry@mocap.co.th
สำหรับสมัครงาน : ดูตำแหน่งงานที่สนใจ

Share This Story!