Posted 1 ปี ago

ประสานงานขาย เครื่องดื่มชั้นนำ รายได้รวม 18,000 ไม่มีกะ

รายละเอียดงาน

 • ให้ข้อมูลลูกค้า เกี่ยวกับ รายการส่งเสริมการขาย, ราคาสินค้า, สอบถามเวลาจ่ายสินค้า, การแจ้งเตือนกำหนดชำระเงินและติดตามการชำระ, รับเรื่องร้องเรียน การสำรวจ รวมถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ตามโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ลูกค้าได้รับ ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อ (order) จากลูกค้า
  สร้าง แก้ไข, ยกเลิก Sales Order Return Order หรือ Delivery Note และให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว
 • เช็ครายการสินค้าใน Back Order เพื่อ Fulfill สินค้าให้ตรงตาม Order
 • ประสานงานแก้ไขปัญหา กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อประสานงานกับหน่วยงานสินเชื่อของลูกค้า เพื่อติดตามการปลดวงเงินและเทอมเครดิต
 • ดำเนินการแจ้งยอดซื้อสินค้าและผลประโยชน์ต่างๆของลูกค้าที่ร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ
 • ประสานงานจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและ ตรงตามเวลาที่กำหนด ติดตามสถานะ และแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
 • จัดทำรายงานเบื้องต้น เพื่อนำเสนอผู้ควบคุมงาน และผู้ว่าจ้าง
 • สถานที่ทำงาน : เขตดุสิต ถ.สามเสน กรุงเทพมหานคร
 • ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ 8.00 -17.00 (วันเสาร์ WFH)
 • รายได้รวม 16,000 + เบี้ยขยัน 1,000 บาท + ค่าเดินทาง 1,000 บาท

———–

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิขั้นต่ำ ม.6
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) / หรือวุฒิม.6ขึ้นไป (กำลังศึกษาต่อ)
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Telesales ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สามารถติดตามงาน ช่วยเหลือ และให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดี และทำงานร่วมกับทีมทั้งภายในและภายนอกได้ดี เพื่อความสำเร็จของงาน
 • มีความสามารถจับประเด็นความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 • สามารถทำงานด้านเอกสาร การเปิดบิล และมีความคล่องตัวในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • สามารถจัดความสำคัญของงานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงาน จนสำเร็จ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการะบวนการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าในรูปแบบค้าส่งสมัยใหม่ การควบคุมการประสานงานและ การแก้ไขปัญหา
 • สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้ (วันเสาร์ทำงานที่บ้าน)

———–

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 ใบ

———–

สมัคร และ สัมภาษณ์ทันที ผ่าน 3 ช่องทาง

 • สมัครผ่านฟอร์มด้านล่าง
 • สอบถามข้อมูลสมัครงาน โทร 02-203-9000 กด 1
 • สนใจสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00- 16.00 น.
 • บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
  475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา
  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Job Features

Age20-35
จำนวนที่รับ (อัตรา)5

Apply Online

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สำหรับการสมัครงานกับ MOCAP เท่านั้น

A valid email address is required.
A valid phone number is required.
2023-05-05T13:51:52+07:00